Promocja!

Czy pracodawca musi zapewnić pracownikowi odzież do pracy? Obowiązki pracodawcy w zakresie odzieży i obuwia roboczego.

Czy pracodawca musi zapewnić pracownikowi odzież do pracy? Obowiązki pracodawcy w zakresie odzieży i obuwia roboczego.

Opublikowany przez        mar 7, 2024     Odzież robocza     0Komentarzy

Pracodawca ma wiele obowiązków w zakresie zapewnienia odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej (SOI) dla pracowników. Powinien nieodpłatnie dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy, a także obuwie i odzież roboczą, jeżeli tego wymagają warunki pracy.

Środki ochrony indywidualnej

Pracodawca musi przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego, aby zidentyfikować potencjalne zagrożenia, które mogą wymagać użycia SOI.

Środki ochrony indywidualnej powinny:

 • być odpowiednio dobrane do istniejącego zagrożenia (rodzaju i natężenia lub stężenia czynników szkodliwych i niebezpiecznych)
 • uwzględniać wymagania ergonomii i stan zdrowia pracownika
 • uwzględniać warunki istniejące w miejscu pracy
 • być dopasowane do pracownika po niezbędnej regulacji
 • dać się dopasować względem siebie bez zmniejszenia właściwości ochronnych, gdy występuje konieczność jednoczesnego stosowania kilku środków.

  Na podstawie oceny ryzyka, pracodawca powinien dostarczyć odpowiednie środki ochrony indywidualnej, takie jak okulary ochronne, maski przeciwpyłowe, słuchawki przeciwhałasowe, kaski, rękawice itp. Pracodawca musi zapewnić, że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni w zakresie korzystania z SOI. To obejmuje zarówno umiejętność prawidłowego noszenia, jak i konserwacji tych środków. Środki ochrony indywidualnej powinny być przechowywane w odpowiednich warunkach, aby zapewnić ich skuteczność i trwałość. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za regularną wymianę zużytych lub uszkodzonych SOI. Pracodawca powinien regularnie monitorować i oceniać skuteczność stosowanych SOI, aby zapewnić, że są one odpowiednie i chronią pracowników zgodnie z wymaganiami. Wartość opinii pracowników na temat wygody, skuteczności i ewentualnych problemów związanych z SOI nie powinna być lekceważona. Pracodawca powinien brać pod uwagę ich uwagi i proponowane zmiany.

  Odzież i obuwie robocze

  Pracodawca powinien dostarczyć odpowiednią odzież roboczą, gdy praca wymaga specjalnego stroju ochronnego. To może obejmować kurtki, spodnie, koszule, czy specjalne ubrania do pracy na wysokościach, w narażeniu na substancje chemiczne, czy inny rodzaj niebezpieczeństwa. Odzież i obuwie robocze powinny być dostosowane do specyfiki pracy oraz warunków środowiska, w którym pracownik będzie działał. Na przykład, w przypadku pracy w wilgotnych warunkach, odpowiednia odzież powinna zapewniać wodoodporność. Pracodawca powinien zadbać o to, aby odzież robocza była utrzymywana w czystości i odpowiednio konserwowana. Regularne pranie, naprawy, czy wymiana zużytych części odzieży to kluczowe aspekty. Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom odpowiednie szkolenie dotyczące korzystania z odzieży i obuwia roboczego, zwłaszcza jeśli jest ona związana z pewnymi procedurami bezpieczeństwa.

  Możliwe jest używanie przez pracowników własnej odzieży lub obuwia roboczego, jednak tylko po spełnieniu określonych warunków: pracodawca musi ustalić wykaz stanowisk, gdzie jest to dopuszczalne, uzyskać na takie rozwiązanie zgodę pracownika, a odzież i obuwie pracowników będą spełniały wymagania bhp. Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny.

  Możliwość korzystania pracowników z własnej odzieży i obuwia roboczego nie dotyczy stanowisk, na których są wykonywane prace:

  • związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych
  • powodujące intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi.

   Przepisy dotyczące odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej w Polsce są zawarte m.in. w:

   1. Kodeksie pracy,
   2. Rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
   3. Normach i przepisach branżowych.

   Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom niezbędne środki ochrony, dostosowane do specyfiki pracy oraz zagrożeń występujących na stanowisku pracy. W przypadku naruszenia tych obowiązków, pracownik może zgłosić sprawę do Inspekcji Pracy, która ma prawo kontrolować przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

   Zostaw komenatrz