Promocja!

Formularz zwrotu

………………………………………

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

SKLEP UBRANIA BHP

UL. ZAMOYSKIEGO 36A

15-698 BIAŁYSTOK

SKLEP@UBRANIABHP.COM

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..…… umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

Data zawarcia umowy 1 /odbioru 2 (*)………………………………………..……………….

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

*niepotrzebne skreślić